fbpx

Icoolaw 2021

Međunarodni kongres pravnika

0 +
Učesnika
0 +
Predavača
0 +
Tema

VIŠE O ICOOLAW I

Teme

  • Vladavina prava i Covid
  • Pravo na pravično suđenje
  • Online suđenje
  • Pravo na slobodu kretanja
  • Primena Međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava
  • Privreda i Covid
  • Rad na daljinu
  • Uticaj covida na privredu
  • Međunarodna trgovina u vreme covida
  • Savremena tehnologija u službi prava i privrede

Icoolaw I

Održan je od 25. do 28. novembra 2021. godine u Hotelu Kraljevi Čardaci na Kopaoniku.
 Međunarodni kongres pravnika sazvao je pravnike i poslovne ljude iz okolni region.

 Predavanja su bila fokusirana na dve glavne teme: Pravo i Covid; i Ekonomija i Covid; 
Učesnici su pratili preko 20 predavanja pod vodstvom stručnjaka sa kojima se raspravljalo o globalnom uticaju Covid o pravu i ekonomiji.

Posle predavanje, učesnici su učestvovali u panel diskusiji na kojoj su učestvovali članovi iz raznih pravnih
profesije. Diskusija je bila fokusirana na izazove sa kojima su se susreli tokom pandemije,
efekte koji su usledili i pozitivne uvide iz čitavog scenarija.

GALERIJA