fbpx

Vodič kroz sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa zaštitom podataka

VODIČ KROZ SUDSKU PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI
- NA SRPSKOM JEZIKU

Želite li da saznate sve o zaštiti podataka o ličnosti kroz sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava? Želite li da saznate kako da sačuvate svoju digitalnu privatnost?

 Vodič kroz sudsku praksu Evoropskog suda za ljudska prava u vezi zaštite podataka o ličnosti pripremio je i preveo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uz finansijsku podršku Evropske unije  i Saveta Evrope, a u okvira projekta ”Zaštita slobode izražavanja i medija u Srbiji (PROFREX)”.  

Vodič će vam pomoći da otkrijte osnovne definicije i načela zaštite podataka o ličnosti, prilagođene brzim promenama u tehnološkom svetu. Fokusiran je na savremene izazove i predstavlja nezaobilazan resurs za svakoga ko želi da ojača svoje poznavanje i učestvuje u dijalogu o zaštiti podataka o ličnosti.

Glavne teme

Upoznajte se sa ključnim pojmovima u oblasti zaštite podataka, uključujući specifične kategorije podataka i dva osnovna aspekta zaštite podataka.

Istražite kako se zaštita podataka odnosi na osnovno pravo na poštovanje privatnog života prema članu 8. Evropske konvencije.

Saznajte kako zaštita podataka korelira sa materijalnim i procesnim pravima prema različitim člancima Konvencije i protokolima.

Obratite pažnju na savremene izazove u oblasti zaštite podataka, uključujući tehnološki napredak, internet, prenose podataka i druge aktuelne teme.

Između ostalog, možete saznati kako se zaštita podataka odnosi na osnovna ljudska prava, posebno pravo na slobodu izražavanja i poštovanje privatnog života. Bez obzira da li ste pravnik, novinar, ili jednostavno pojedinac željan informacija o svojim pravima, ovaj vodič će vam pružiti potrebne alate za razumevanje i aktivno učešće u pitanjima privatnosti u digitalnom dobu. Razmatrajte savremene izazove zaštite podataka u svetu tehnologije, internet eksplozije, prenosa podataka i drugih aktuelnih tema. Budite informisani i spremni da se suočite sa pitanjima koja donosi digitalna era.

Zašto je vodič važan?

Ovaj vodič predstavlja ključan izvor informacija o zaštiti podataka u digitalnom društvu. Kroz analizu presuda Evropskog Suda za ljudska prava, pruža jasno razumevanje pravnih aspekata, omogućavajući pojedincima da se aktivno angažuju u zaštiti svoje privatnosti i prava u online svetu. Postanite deo ovog važnog poduhvata za unapređenje svesti o zaštiti podataka u Srbiji!

Besplatno preuzmite svoj primerak Vodiča na sajtu Povernika i budite korak ispred u očuvanju svoje privatnosti